Là một công ty trẻ, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của sự đổi mới để thúc đẩy sự thay đổi và tạo ra tác động tích cực trên thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các sản phẩm và dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn đóng góp vào sự thịnh vượng của hành tinh chúng ta và cư dân trên đó.

Sự bền vững:

Tính bền vững là cốt lõi của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy các hoạt động bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi. Từ tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu đến sản xuất và đóng gói, chúng tôi đặt mục tiêu giảm thiểu chất thải, bảo tồn tài nguyên và giảm lượng khí thải carbon.

Nhân loại:

Chúng tôi tin rằng hạnh phúc của con người và hành tinh phụ thuộc lẫn nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên các nhu cầu của khách hàng, nhân viên và cộng đồng của mình. Chúng tôi cam kết tạo cơ hội công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh.

Sự đổi mới:

Đổi mới là động lực đằng sau công ty chúng tôi. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới và tốt hơn để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ bền vững, nhân văn và có chất lượng cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là luôn dẫn đầu, dự đoán và đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng và thế giới xung quanh chúng ta.

Minh bạch:

Tính minh bạch là rất quan trọng để xây dựng niềm tin với khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cởi mở và trung thực về các hoạt động, sản phẩm và tác động của chúng tôi đối với thế giới. Chúng tôi tin rằng tính minh bạch dẫn đến trách nhiệm giải trình, từ đó thúc đẩy sự thay đổi và tiến bộ.

Tại Mera, tính bền vững và tính nhân văn không chỉ là những từ thông dụng – chúng là những phần không thể thiếu trong sứ mệnh và cách thức kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, một tương lai bền vững, nhân văn và đổi mới. Bằng cách biến các giá trị của mình thành hành động, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự và tạo ra tác động tích cực trên thế giới.